Tuesday, March 1, 2011

SUMLA LABAU II

Tsawra dik ai Chyinghkai Wa hte Ah Dwi
Wa, Ah Dwi hte Moi Ji n ta masha ni, (Ah Gu U Pe & Mai Mai) Dagun Mare kaw
Ah Dwi Elizabeth Marip Hkawn